Nasi partnerzy:

© 2016. Created by Beta Security System Limited

Uzupełnieniem naszej oferty są kompleksowe usługi porządkowe wykonywane przez pracowników naszej firmy lub jednej ze spółek naszej grupy.
Świadczymy profesjonalne usługi czystości wykonywane przez wykwalifikowany personel, który jest w stanie sprostaćwszelkimwymogom.Posiadamyprofesjonalny sprzętczyszczący.Czołowimenadżerowiespółkiod ponad 15 lat specjalizują się w branży utrzymania czystości.

Na ich osiągnięcia i sukcesy zawodowe składają się m.in. utrzymanie czystości w ogólnopolskich sieciach obiektów handlowych, odnowy biologicznej, sportowych, zarządzanie spółkami działającymi w branży utrzymania czystości w obiektach służby zdrowia. Wiązało się z tym opracowanie programu restrukturyzacyjnego dla obiektów szpitalnych w zakresie utrzymania czystości oraz stworzenie procedur sprzątania i dezynfekcji, opracowanie harmonogramów i pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania i działania grup sprzątających z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych oddziałów szpitalnych. W ramach naszej grupy wykonujemy również audyty usług porządkowych.

Świadczymy usługi utrzymania czystości dla:

■ Hoteli

■ Biur i obiektów użyteczności publicznej

■ Szpitali i przychodni

■ Obiektów handlowych 

■ Magazynów i hal produkcyjnych

Utrzymanie czystości