Całodobowe Centrum Operacyjne

Całodobowe Centrum Operacyjne to najważniejsze miejsce operacyjne w firmie. To „oczy i uszy” systemów zainstalowanych u naszych klientów i jednocześnie Partnerów w biznesie.

W naszych rozwiązaniach wszelkie dane są duplikowane pomiędzy Centrami co pozwala na szybkie przejęcie obiektu w sytuacji awarii łączy w jednym z Centrów Operacyjnych. W naszych Centrach posiadamy łącza symetryczne  100/100 Mbs i asymetryczne 16/4 Mbs co w zupełności pozwala na szybki przegląd obsługiwanych systemów wizyjnych.

W ramach Całodobowego Centrum Operacyjnego prowadzimy usługi:

-         Monitorowania sygnałów z lokalnych Systemów Alarmu Włamania i Napadu (SSWiN) poprzez łącza komutowane, GSM/GPRS oraz radiowe,

-         Monitorowania sygnałów systemów GPS,

-         Monitorowania sygnałów systemów kontroli dostępu (KD),

-         Monitorowania sygnałów systemów wizyjnych (CCTV),

-         Monitorowanie systemów PPOŻ

-         Zdalnego sterowania systemami zabezpieczeń (bramy, drzwi, itp.),

-         Zdalnego nadzoru fonicznego,

-         Wszelkie inne zadania związane z ochroną osób i mienia oraz konwojowaniem wartości,

 

Dysponujemy najnowocześniejszymi systemami monitorowania SSWiN kanadyjskiej firmy Surguard pracującej w środowisku programowym KRONOS. Systemy CCTV nadzorowane są przez bardzo wydajne serwery i dedykowane oprogramowanie. Ponadto nadzór nad wdrożonymi rozwiązaniami naszych klientów spełniają systemy Roger, Gorke i Pronal.

Obsługa Całodobowego Centrum Operacyjnego to doświadczona wysoko wykwalifikowana kadra. Zanim kandydat przebrnie przez gęste sito weryfikacji musi zdać testy na spostrzegawczość, podzielność uwagi i koncentrację a następnie przejść co najmniej jednomiesięczne szkolenie praktyczne.