Jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną formą ochrony. Nie ma chyba na świecie firmy branży Security, która nie wykonywałaby tej formy usługi. Poprzez ochronę fizyczną firmy budują swój potencjał ludzki, który można wykorzystywać w różnych formach ochrony.

Pod względem rodzaju wykonywanych usług ochrony fizycznej można ją podzielić na poniższe kategorie:

  1. Ochrona fizyczna obiektów przemysłowych

  2. Ochrona fizyczna obiektów użyteczności publicznej

  3. Ochrona fizyczna obiektów handlowych

  4. Ochrona fizyczna imprez masowych

  5. Ochrona fizyczna w formie Grupy Interwencyjnej - jako specyficzny rodzaj usługi

  6. Ochrona VIP - najbardziej zaawansowana forma ochrony wymagająca szerokiej wiedzy, kwalifikacji i treningu

 

Pod względem kompetencji czy kwalifikacji ochronę fizyczną możemy obecnie podzielić na dwa sposoby:

  1. Wykonywaną przez pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

  2. Wykonywaną przez pracowników nie posiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pracownicy posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony mogą dodatkowo po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na broń uzyskać pozwolenie na broń obiektową.

Ponadto ochronę fizyczną możemy podzielić ze względu rodzaj obiektu:

  1. Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie - znajdujące się na liście wojewody jako obiekty ważne ze strategicznego punktu widzenia

  2. Obiekty nie podlegające obowiązkowej ochronie - wszystkie pozostałe


W celu kontroli obchodów lub objazdów wykorzystujemy systemy Activ Truck.

Firma Beta Security System wykonuje wszystkie wyżej opisane formy ochrony oraz posiada status SUFO - Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony. Aby otrzymać status SUFO należy spełnić szereg wymogów wynikających z obrotu bronią i amunicją. Firma nasza podlega ścisłej kontroli przez odpowiednie organa MSW.

 

Firmy nie posiadające statusu SUFO często nie są kontrolowane przez wiele lat lub nigdy stąd poziom świadczonych usług, a co za tym idzie cena znacznie odbiegają od siebie.

 

Ochrona fizyczna ze względu na występujący czynnik ludzki jest najdroższą formą ochrony ale tam gdzie występuje konieczność kontroli fizycznej nie da się jej pominąć. Coraz częściej jednak poprzez zmianę przyzwyczajeń czy kultury organizacyjnej klienta można ją zastąpić jak w naszym przypadku Systemem Ochrony Mobilnej™.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zespół Beta Security System.

Ochrona fizyczna