Uzupełnieniem naszej oferty są kompleksowe usługi porządkowe wykonywane przez pracowników naszej firmy lub jednej ze spółek naszej grupy.
Świadczymy profesjonalne usługi czystości wykonywane przez wykwalifikowany personel, który jest w stanie sprostaćwszelkimwymogom.Posiadamyprofesjonalny sprzętczyszczący.Czołowimenadżerowiespółkiod ponad 15 lat specjalizują się w branży utrzymania czystości.

Na ich osiągnięcia i sukcesy zawodowe składają się m.in. utrzymanie czystości w ogólnopolskich sieciach obiektów handlowych, odnowy biologicznej, sportowych, zarządzanie spółkami działającymi w branży utrzymania czystości w obiektach służby zdrowia. Wiązało się z tym opracowanie programu restrukturyzacyjnego dla obiektów szpitalnych w zakresie utrzymania czystości oraz stworzenie procedur sprzątania i dezynfekcji, opracowanie harmonogramów i pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania i działania grup sprzątających z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych oddziałów szpitalnych. W ramach naszej grupy wykonujemy również audyty usług porządkowych.

Świadczymy usługi utrzymania czystości dla:

■ Hoteli

■ Biur i obiektów użyteczności publicznej

■ Szpitali i przychodni

■ Obiektów handlowych 

■ Magazynów i hal produkcyjnych

Utrzymanie czystości